Samfunnsengasjement

1040x507_Samarbete

Vi i Lagerhaus verdsetter relasjoner og samarbeid. Vi deltar i flere samarbeidsprosjekter med aktører som vi mener gjør en viktig og betydningsfull innsats for samfunnet.

Myrorna

Vi støtter hjelpearbeidet til Myrorna ved å gi dem varer som ikke blir solgt, og dermed forlenger vi levetiden til disse varene. Myrorna selger second hand-produkter, og overskuddet fra Myrornas salg går til Frelsesarmeens veldedighetsarbeid.

Les mer på www.myrorna.se

Business Social Compliance Initiative

Lagerhaus er medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI). Alle BSCI-medlemmene jobber sammen ut fra felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om arbeidsvilkår.

BSCIs granskingssystem er et europeisk initiativ som har til hensikt å forbedre de sosiale arbeidsvilkårene i leverandørland gjennom en standardisert granskingsmetode.

Les mer på www.bsci-intl.org