Bærekraftig produksjon

1040x507_vartansvar6

Arbeidsvilkår hos leverandører

Lagerhaus er gjennom Axstores-konsernet medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI). En organisasjon med over 1300 medlemmer som sammen jobber for bedre forhold i leverandørkjeden.

Som medlem av BSCI jobber vi ut fra felles etiske retningslinjer som er basert på FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om arbeidsvilkår. BSCIs granskingssystem er et europeisk initiativ som har til hensikt å forbedre de sosiale og miljømessige arbeidsvilkårene i leverandørland gjennom en standardisert granskingsmetode. BSCI gjør det enklere for leverandørene, som bare trenger å forholde seg til ett sett med etiske retningslinjer. BSCI arrangerer kurs for leverandørene for å øke deres forståelse av verdien av sosiale forbedringer på fabrikkene og for å støtte dem i forbedringsarbeidet.

Vi jobber sammen med våre kollegaer på produksjonskontorene og de uavhengige kontrollørene for å sikre at leverandørene oppfyller kravene våre. Vi hjelper dem også i forbedringsarbeidet for å øke kunnskapen om sosiale utfordringer.

Hvis leverandørene ikke lever opp til de etiske retningslinjene våre, griper vi inn. Gjentatte eller svært alvorlige overtredelser kan føre til at vi avslutter forretningsforholdet, selv om vi i første omgang alltid prøver å forbedre situasjonen.

Nedenfor ser du noen eksempler på hva BSCIs etiske retningslinjer omfatter:

• lover og forordninger

• forbud mot barnearbeid

• forbud mot tvangsarbeid

• forbud mot diskriminering

• regler om lønn og godtgjørelse

• overtidsregulering

• helse- og sikkerhetskrav

• arbeidsmiljøkrav

• rett til fagorganisering

• miljøkrav

Les BSCIs etiske retningslinjer here.