Bærekraftig tilbud

1040x507_Erbjudande

Kvalitetsgransking

For oss er det viktig å tilby varer av god kvalitet. Når vi kjøper inn varer, stiller vi derfor krav til egenskaper, funksjonalitet, holdbarhet og sikkerhet. Vi kontrollerer ulike faser av produksjonen for å følge opp at kravene våre overholdes.

Du skal føle deg trygg når du handler hos Lagerhaus. For å garantere god kvalitet og sikkerhet krever vi at leverandørene våre følger europeisk og svensk lov. Lagerhaus stiller også krav om tester som leverandørene selv må utføre. Noen av kvalitetstestene som gjøres, er fargeekthet, vasketest og krymping. Det utføres spesielle tester og stikkprøver ved mistanke om at kvalitetskravene våre ikke er oppfylt.

Kjemikalier

I dag inneholder mange varer ulike typer kjemikalier, og det er viktig for oss å har full oversikt over dem. Lagerhaus følger aktivt EUs lovverk, bl.a. REACH-forordningen og andre oppdateringer som gjelder kjemikalier.

I arbeidet med kjemikalierestriksjoner har vi også funnet områder der vi ikke synes at lovene er strenge nok. I slike tilfeller har vi utarbeidet mer omfattende kjemikaliekrav til varene våre, for eksempel for tekstil og hygieneprodukter. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert om gjeldende lovverk og faser ut enkeltkjemikalier hvis de skulle vise seg å være skadelige for mennesker eller miljø. Vi følger veiledningen fra foreningen Textilimportörerna når det gjelder kjemisk innhold i tekstiler.

Kjemikalier i hygieneprodukter er et eksempel på et område der Lagerhaus jobber ut fra mer omfattende krav enn det lovverket pålegger oss. Vi har blant annet utarbeidet vår egen liste med stoffer som vi ikke vil ha i hygieneproduktene våre.

Bortvalg

Vi vil at kundene skal føle seg trygge når de handler hos oss. Derfor velger vi bort produkter som vi ikke synes er akseptable eller forenlige med våre verdier.

Gjennom verdiene våre har vi laget tydelige retningslinjer der vi blant annet tar avstand fra vold, diskriminering og rasisme. Lagerhaus jobber også for dyrevern og biologisk mangfold. Vi jobber kontinuerlig med bortvalgene våre og vurderer sortimentet løpende. Nedenfor ser du et utvalg av Lagerhaus' etiske bortvalg og beslutninger.

Dun - Lagerhaus tar avstand fra dun som er plukket fra levende fugler.

Skinn - Lagerhaus aksepterer bare skinn som er et biprodukt av kjøttproduksjon.

Pels- Lagerhaus tar avstand fra pels og er gjennom Axstores medlem av «Fur Free Alliance».

Tre - Lagerhaus aksepterer ikke produkter av tre der materialet kommer fra truede arter.

PVC - Lagerhaus jobber for å avvikle PVC (polyvinylklorid) i alle produkter på grunn av flere negative miljø- og helseeffekter.