Samfunnsengasjement

1040x507_Samarbete

Vi i Lagerhaus verdsetter relasjoner og samarbeid. Vi deltar i flere samarbeidsprosjekter med aktører som vi mener gjør en viktig og betydningsfull innsats for samfunnet.

Myrorna

Vi støtter hjelpearbeidet til Myrorna ved å gi dem varer som ikke blir solgt, og dermed forlenger vi levetiden til disse varene. Myrorna selger second hand-produkter, og overskuddet fra Myrornas salg går til Frelsesarmeens veldedighetsarbeid.

Les mer på www.myrorna.se

Sweden Textile Water Initiative

Lagerhaus er medlem av Sweden Textile Water Initiative (STWI). STWI er et samarbeid mellom en rekke tekstil- og skinnselskaper samt Stockholm International Water Institute. Initiativet er en lærings- og utviklingsprosess der vi og de andre medlemmene i fellesskap utarbeider strategier og retningslinjer for en bærekraftig vannbehandling innen tekstil- og skinnindustrien.

Les mer på www.swedishwaterhouse.se/en/STWI/

Business Social Compliance Initiative

Lagerhaus er medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI). Alle BSCI-medlemmene jobber sammen ut fra felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring og ILOs konvensjoner om arbeidsvilkår.

BSCIs granskingssystem er et europeisk initiativ som har til hensikt å forbedre de sosiale arbeidsvilkårene i leverandørland gjennom en standardisert granskingsmetode.

Les mer på www.bsci-intl.org